Ministerstvo životního prostředí v únoru vyhlásí dlouho očekávané výzvy

27.01.2015 11:56

Ministerstvo životního prostředí v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 bude vyhlašovat dlouho očekávané výzvy v rámci operačního programu Životní prostředí (OPŽP 2014-2020).

V rámci těchto prvních výzev bude možné čerpat dotace na následující typy projektů:

  • výstavba kanalizace
  • výstavba a modernizace úpraven vody a ČOV
  • opatření pro zajištění protipovodňové ochrany intravilánu
  • preventivní protipovodňová opatření
  • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • výstavba a modernizace zařízení pro materiálovém využití odpadů
  • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů
  • inventarizace a odstraňování ekologických zátěží
  • revitalizace sídelní zeleně
  • a další
 První výzvy lze očekávat již v měsíci únoru. Doporučujeme tedy začít s přípravou projektů co nejdříve.
 
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.