Ministr Mládek: "Na záruky a úvěry pro malé a střední podnikatele máme 9,6 miliardy korun"

23.11.2015 08:22

Vláda během svého pondělního jednání schválila nový program záruk a úvěrů Expanze pro malé a střední podnikatele, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Během roku 2016 tak podnikatelé budou moci začít žádat o záruky a úvěry, které jim pomohou při realizaci jejich podnikatelských záměrů. V OP PIK jsou na program Expanze alokovány finanční prostředky ve výši 9,6 miliardy korun (350 milionů EUR).

Program podpory malého a středního podnikání EXPANZE je nástupcem úspěšných programů START a PROGRES, které umožňovaly záruky a úvěry pro podnikatele v předchozím programovacím období (OPPI). Cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání, zvyšování podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech a také přispívat k rozvoji sociálního podnikání. "Již o předchozí programy podpory byl mezi podnikateli velký zájem, bylo uzavřeno na 600 úvěrových smluv v celkovém objemu téměř 4 miliardy korun. Od nového programu si slibujeme ještě větší oživení zájmu malých a středních podnikatelů o financování pomocí finančních nástrojů. Předběžně odhadujeme, že v rámci programu poskytneme záruky v objemu do 24 miliard korun, což umožní podnikatelům načerpat úvěry v hodnotě až 35 mld. Kč a dále zvýhodněné úvěry v celkové výši až 5,5 miliard korun," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Nový program, ve kterém je alokováno 9,6 miliardy korun, nabídne podnikatelům podporu formou zvýhodněného úvěru s možností odkladu splátek jistiny, finančního příspěvku na úhradu úroků nebo záruk za čerpaný úvěr. Zvýhodněný úvěr bude poskytován na maximálně 60 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše v objemu 100 milion korun a záruka za úvěr je poskytována k bankovním úvěrům až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Maximální výše záruky je pak omezena na 100 milionů korun. Finanční příspěvek k úhradě úroků slouží příjemcům podpory k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný na realizaci projektu za běžných komerčních podmínek.

MPO tento program připravilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a jedná se o vůbec první program podpory v tomto programovém období, který ministerstvo nebude realizovat dotacemi, ale formou finančních nástrojů.

Program byl připraven v úzké spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., která bude zároveň pověřena jeho realizací.

Zdroj: www.mpo.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.