MK ČR - Podpora projektů veřejných služeb muzeí a galerií - výzva na r. 2016

19.10.2015 07:49

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR vypisuje výběrové dotační řízení na rok 2016 na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.

Tematické okruhy projektů: 

Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií je v roce 2016 zaměřena na prezentaci sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem (internet) a na prezentaci sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek.  Poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb, muzea a galerie, mohou žádat o finanční dotace na realizaci projektů zaměřených na:

1. Zhotovení digitální obrazové  prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu).

Dotaci lze čerpat:

· na úhradu nákladů na služby spojené s profesionálním  pořízením prezentace v odpovídající kvalitě;

· propojení webové prezentace v majetku paměťové instituce s portálem eSbírky.cz

· provedení exportu dat z elektronické databáze ve formátu CSV nebo XLS pro účel publikování dat na webovém portálu eSbírky.cz

Výstupem projektu je oznámení žadatele o dotaci o spuštění funkční prezentace na webové stránce www.esbirky.cz nejpozději do 31. 12. 2016. 

2. Vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou (možno zařadit i výroční publikace institucí).  

Dotaci lze čerpat:

· na úhradu nákladů na služby spojené s profesionálním  pořízením podkladů ke katalogu v odpovídající kvalitě

· vydání katalogu (redakční a grafická úprava, tisk, vazba)

Projekt musí být zaslán poštou doporučeně na adresu ministerstva, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1-Malá Strana, nejpozději do 30. 11.  2015 (datum poštovního razítka). 

Více zde.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.