MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2016

29.02.2016 12:12

Podprogram je součástí nového programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území".

Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.).

Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Žádosti je možné podávat od 26.02.2016.
Ukončení příjmu žádostí: 29.04.2016.


Více informací vče dokumentů na: https://mmr.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.