MMR - IROP - Výzva č. 22 Telematika pro veřejnou dopravu

15.02.2016 09:56

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 22  k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Podpora ve 22. výzvě „Telematika pro veřejnou dopravu“ je zaměřena na zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy; zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy; zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních centrech; zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících a zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo veřejné drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.
 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 174,25 mil. Kč.

Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 50 mil. Kč.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 5 mil. Kč.
 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 22. února 2016 do 30. června 2016

Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  30. června 2019.

Více informací včetně dokumentů na: www.strukturalni-fondy.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.