MMR poskytne přes 150 milionů nestátním neziskovým organizacím

14.09.2015 13:55

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje Podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2016. Dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2016 budou k dispozici v celkové výši 150,9 mil. korun.

„Neziskové organizace stojí často v pozadí veřejnosti a já hledám prostředky pro jejich podporu. Podpořeny budou žádosti o dotace na projekty uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva. Dotace má neinvestiční charakter a žadatelem se mohou stát neziskové organizace se sídlem v České republice, jako jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Oblasti podpory k podávání žádosti o dotaci pro rok 2016 jsou následující:
 
1.     Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
2.     Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
3.     Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
4.     Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
5.     Podpora činnosti Horské služby ČR
 

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % „celkových uznatelných nákladů schváleného projektu„

Žádosti budou přijímány nejpozději do 30. října 2015 (včetně)

Více informací o výzvě naleznete zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.