MMR - IROP - Výzva č. 21 MUZEA

15.02.2016 09:51

Dne 10. února 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 21. výzvu „Muzea“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.

Podpořena mohou být pouze muzea, která jsou zřizována státem nebo krajem, spravují sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a jejich průměrná návštěvnost za léta 2013, 2014 a 2015 překročila 30 000 návštěvníků.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 2,115 mld. Kč.

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Více informací včetně dokumentů na: www.dotaceeu.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.