Monitorovací výbor projednal harmonogram výzev IROP na rok 2015, díky tomu může MMR vyhlásit v červenci první dvě výzvy na silnice a územní plány

10.07.2015 08:20
IROP byl na začátku června schválen společně s ostatními, operačními programy. Klíčovým podkladem k projednání byl systém schvalování projektů a výběrových kritérií IROP, jenž byl MV IROP schválen společně pro specifický cíl 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ (vybrané silnice II. a III. třídy) a specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ (územní plány obcí s rozšířenou působností).

První výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu bychom chtěli vyhlásit již v průběhu července tohoto roku“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.
 
Harmonogram výzev pro rok 2015  https://www.strukturalni-fondy.cz/IROP.
 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.