MPO - Nový program TRIO

27.07.2015 09:19

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový program podpory výzkumu a vývoje s názvem TRIO, který byl schválen usnesením vlády ze dne 25. května 2015 č. 379. Program TRIO bude realizován formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Program TRIO bude probíhat v letech 2016 — 2021 a celkový objem podpory bude v tomto období činit 3 700 mil. Kč. První veřejná soutěž bude vyhlášena v druhé polovině roku 2015 a pro rok 2016 je na podporu schválených projektů alokováno celkem 300 mil. Kč.

Program je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách.

Více informací vč. příloha na: https://www.mpo.cz/dokument160144.html

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.