MPO program EFEKT - Výzva pro rok 2016

17.12.2015 11:23

Prioritou programu EFEKT je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské subjekty.

Rozpočet programu EFEKT pro rok 2016 je 30 mil. Kč a dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu.

Příjem žádostí do 28.2.2016

Dotace jsou poskytovány na:

Úspory energie

  • opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) - maximální výše dotace 70%
  • rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla - maximální výše dotace 50%
  • Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC - maximální výše dotace 70%

Energetické poradenství

  • energetická konzultační a informační střediska (EKIS) - maximální výše dotace 100% (příjem žádostí ukončen již 31.12.2015)

Propagace a vzdělávání

  • kurz, seminář v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
  • publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie - maximální výše dotace 80%

Energetický management

  • zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 - maximální výše dotace 50%
  • posouzení vhodnosti energetických úsporných projektů řešených metodou EPC - maximální výše dotace 90%
  • zpracování územní energetické koncepce - maximální výše dotace 50%
  • zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce - maximální výše dotace 50%

Více informací na: www.mpo-efekt.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.