MPSV - Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu - Výzva č. 035

25.11.2015 07:30

Prioritní osa 1:  Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Číslo výzvy: 03_15_035
Název výzvy: Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  11. 11. 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  30. 4. 2017

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podnik
 • NNO
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • veřejné výzkumné instituce
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • sociální partneři
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákon

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů je uvedena v příloze č. 1 Výzvy.

Popis podporovaných aktivit
Výzva podporuje vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.
Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.

V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:
1) Dětská skupina pro veřejnost

2) Podniková dětská skupina

3) Živnost volná/vázaná
Podrobný popis jednotlivých režimů je uveden v příloze č. 2 Specifikace režimů zařízení péče o děti.

Více informací ZDE.

Zdroj: www.esfcr.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.