MŠMT - Výzva "Inkluzivní vzdělávání"

02.09.2015 11:20

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.8.2015 vyhlásilo:

Výzvu 02_12_007 Inkluzivní vzdělávání

PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

SC 1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Datum zahájení příjmu žádostí: 26.10.2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 30.11.2015

Oprávnění žadatelé:

  • Veřejné vysoké školy (uskutečňující studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka)
  • soukromé subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fondy, registrovaná církev)
  • příspěvková organizace (které nejsou zřízené organizačními složkami státu)
  • školy a školská zařízení ve školským rejstříku (kromě mateřských škol)
  • územní samosprávné celky
  • dobrovolné svazky obcí

Způsob financování: Ex ante, výše první zálohové platby je v rámci této výzvy stanovena na maximálně 30% celkových způsobilých výdajů projektu

Více informací ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.