MŠMT - Zveřejnění avíz výzev

08.12.2015 10:25

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje avíza výzev Budování kapacit pro rozvoj škol I, Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů a Gramotnosti v prioritní ose 3 OP VVV a Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP VVV.

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude zveřejněna ve složce  VYHLÁŠENÉ VÝZVY nejpozději v termínu zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.

Avízo výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Avízo výzvy č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

Avízo výzvy č. 02_16_012 Gramotnosti

Avízo výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum

Texty avíz a související dokumentace naleznete na: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/aviza-vyzev-op-vvv

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.