MŽP vyhlašuje druhou výzvu programu Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru

14.12.2015 08:43

2. Výzva MŽP - v rámci programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Žádat bude možné například na zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměnu oken a dveří nebo na instalaci technologií využívajících odpadní teplo.

Požádat o podporu mohou zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školy a obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty.

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na zdravotní, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb. Nutnou podmínkou je nemožnost podpory z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU v období 2014-2020 (OPŽP, OPPIK, IROP).

Podpora bude poskytována maximálně do výše 90% celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: od 15. prosince 2015 10 hodin

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však do 31. května 2016

Finančně budou podpořeny ty projekty, které v součtu bodového hodnocení dosáhnou minimálně 60 bodů.

Více informací ZDE.

Zdroj: www.sfzp.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.