MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.

29.07.2015 07:28

Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Ministerstvo pro kraje dnes zveřejnilo 1. výzvu v hodnotě 3 miliardy korun. Kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září.

Po schválení krajských projektů ze strany MŽP budou kraje vyhlašovat vlastní výzvy přímo pro veřejnost. „Očekáváme, že některé kraje to stihnou ještě letos na podzim, dodává Valdman.

Kotlíkové dotace v kostce

Na co dostanete dotaci:
- zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
- nová otopná soustava
- rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
- finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
- služby energetického specialisty
- projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP ČR
- Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP ČR zapisovat tepelná čerpadla a kondenzační kotle na zemní plyn.
- Kotle na pevná paliva bude možné na seznam zapisovat po oficiálním zveřejnění nařízení EK k Ekodesignu koncem července.

Výše podpory:

Kotel výhradně na uhlí 70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista): viz Tabulka (PDF)

Kde a kdy budete žádat:
Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Co budu muset určitě povinně doložit:
Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Více informací vč. příloha na: https://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/mzp-zverejnilo-zakladni-podminky-pro-nove-kotlikove-dotace-a-vyhlasilo-vyzvy-pro-kraje-na-vymenu-starych-kotlu-je-9-miliard

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.