Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání vyhlašuje grantové řízení pro rok 2015

29.06.2015 07:43

Nadační fond České bankovní asociace  na podporu vzdělávání vyhlašuje grantové řízení pro rok  2015

Cíle výzvy a podporované aktivity:
Cílem grantového kola 2015 je podpořit projekty, jejichž prostřednictvím dojde k prohloubení spolupráce mezi základními školami (učiteli), rodiči žáků a žáky, což přispěje k posílení vnitřní motivace žáků o studium a vzdělání.
Podpořeny budou jakékoli aktivity, které:

  •  vedou k posílení motivace žáků o studium prostřednictvím zapojení rodiny do procesu vzdělávání,
  •  vedou k posilování vzájemného vztahu mezi učiteli nebo vedením základních škol a rodiči žáků,
  •  poskytují škole i rodičům zpětnou vazbu o potřebách dítěte v procesu vzdělávání.

Oprávnění příjemci příspěvku nadačního fondu:

  •  spolky,
  •  obecně prospěšné společnosti a ústavy ve smyslu občanského zákoníku,
  •  evidované právnické osoby (včetně škol a církevních právnických osob).

Vyplněný formulář se všemi přílohami nutné zaslat elektronicky (na adresu info@kamaradivzdelani.cz) a poštou nejpozději do 15. července 2015 včetně (rozhoduje poštovní razítko na obálce).

Více informací ZDE.

Zdroj: www.kamaradivzdelani.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.