Národní elektronický nástroj (NEN) je jednoduchý a šetří náklady

27.07.2015 08:06

Co je NEN a proč existuje?
Ministerstvo pro místní rozvoj směřuje ke spouštění (k 1. srpnu 2015) Národního elektronického nástroje (dále „NEN“) do ostrého provozu. NEN je elektronická aplikace pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí. Po již fungujících elektronických tržištích veřejné správy se jedná o další krok procesu zajištění plné elektronizace zadávání veřejných zakázek v ČR.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj si od spuštění NEN slibuje zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a zároveň ulehčení přístupu malých a středních podnikatelů na trh veřejných zakázek. ČR spuštěním NEN zároveň plní povinnost vycházející z nových zadávacích směrnic, které dávají členským státům za úkol zabezpečit a realizovat plně elektronickou komunikaci při zadávání veřejných zakázek.
 
NEN je určen pro všechny subjekty účastnící se veřejného zadávání, tj. pro zadavatele (veřejné i sektorové), dodavatele a také pro externí administrátory.  Informace o veřejných zakázkách budou dostupné i široké veřejnosti. NEN je pro uživatele zdarma. Zpoplatněny jsou pouze úkony realizované třetími stranami (tj. zadavatel stále platí za uveřejnění formuláře ve Věstníku veřejných zakázek provozovateli Věstníku, případně za pořízení kvalifikovaného certifikátu - elektronického podpisu certifikační autoritě).

Co NEN nabízí?
Zadavatel
NEN nabízí možnost plně elektronického postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek v režimu zákona 137/2006Sb. o veřejných zakázkách a také koncesní řízení dle zákona 139/2006Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení. NEN je napojen na systémy eGovernment (například základní registry, datové schránky) a také na ostatní systémy pro zadávání veřejných zakázek (Věstník veřejných zakázek, Číselník NIPEZ, Informační systém veřejných zakázek).
 
Dodavatel
Dodavatelům umožnuje plně elektronickou komunikaci se zadavatelem. Nabízí také funkci tzv. „Informačního servisu“. Dodavatel si nastaví parametry veřejných zakázek/koncesních řízení, které ho zajímají. Systém následně zasílá informace o veřejných zakázkách na email dodavatele. Vše zdarma.
 
Externí administrátor
NEN také obsahuje sofistikovaný systém řízení externí administrace veřejných zakázek. Externí administrátor nemusí být v NEN uživatelem organizace zadavatele. Vše si spravuje ze svého účtu a má tak přehled nad všemi zakázkami, které jeho organizace spravuje.
 
Kdo ho bude využívat?
Od 1. srpna 2015 bude využívání NEN zadavateli dobrovolné. Ministerstvo pro místní rozvoj ale nebude na nic čekat a veřejné zakázky zahajované po 1. srpnu bude realizovat plně v NEN. NEN je ve vlastnictví státu, v gesci hospodaření Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Narodni-elektronicky-nastroj-je-jednoduchy-a-setri-naklady

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.