Nový dotační program MŽP na ekohavárie

25.03.2015 08:06

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR a Českou inspekcí životního prostředí připravily nový dotační program pro kraje a obce určený na sanace havarijních stavů objektů a skladů či „černých skládek", v jejichž důsledku je bezprostředně ohroženo životní prostředí a zdraví obyvatel.

Pilotním projektem takové sanace bude areál VITKA v obci Brněnec v Pardubickém kraji. Domluvili se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spolu se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) nyní připravily společný dotační program pro kraje a obce, ze kterého bude možné hradit náklady na odstranění odpadů v těchto akutních případech environmentálního ohrožení. Do programu půjde ze Státního fondu životního prostředí ČR 100 milionů korun.

Program odstartuje koncem března a výzvy budou dvoukolové. V první výzvě kraj odešle na SFŽP ČR projektové náměty, které posoudí ČIŽP z pohledu závažnosti ohrožení životního prostředí či zdraví obyvatel a tedy i priorit v řešení. V rámci druhého kola předloží obce nebo kraje plné žádosti o podporu už na konkrétní, předposouzené projektové náměty. SFŽP ČR zaplatí 80 % z celkové částky, 20 % bude hradit kraj.

Jednou z podmínek pro udělení dotace bude závazek obcí, že budou prostředky státu vymáhat zpět po majiteli, jakmile to bude právně možné. SFŽP ČR aktuálně připravuje podmínky výzvy ke zveřejnění. „Dvoukolová výzva byla zvolena zcela záměrně, v prvním kole získáme data pro monitoring postižených lokalit, a ve druhém kole již budou zpracovány plné žádosti na konkrétní opatření na základě naši výzvy a přímé komunikace s předkladatelem žádosti," vysvětluje Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR.

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.