Ochrana a péče o přírodu a krajinu

19.01.2018 10:58

Ochrana a péče o přírodu a krajinu 9.1.2018 – 2.1.2019

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče,

v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.