OP PIK - Vízva I Nízkouhlíkové technologie

10.03.2016 09:00

Vyhlášení Výzvy I v programu Nízkouhlíkové technologie

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 4. 2016 a potrvá do 31. 7. 2016. Jedná se o kolovou výzvu, tj. soutěžní typ, kde budou jednotlivé projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů bude proveden až po zhodnocení všech projektů.

Oprávněný žadatel:

  • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem

Forma a výše dotace:

Pro aktivitu a) Elektromobilita:

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.

Pro aktivity b) Akumulace energie:

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.

Pro aktivity c) Druhotné suroviny:

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV.

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV.

výše dotace:

Pro aktivitu a) Elektromobilita:

  • pořízení elektromobilů

-minimální výše dotace 70 tis. Kč a maximální do výše 3 mil. Kč.

  • pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

-minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Pro aktivity b) Akumulace energie:

-minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Pro aktivity c) Druhotné suroviny:

-minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč.

 

Podporované aktivity:

Aktivita a) Elektromobilita

(zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy - elektromobilita silničních

vozidel)

  • pořízení elektromobilů
  • pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Aktivita b) Akumulace energie

  • pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Aktivita c) Druhotné suroviny

  • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
  • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny)
  • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

Další informace k dispozici na: https://www.czechinvest.org

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.