OP PIK - Vyhlášení II. výzev programů podpory APLIKACE a SPOLUPRÁCE - Klastry

14.03.2016 08:09

APLIKACE

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 11. 3. 2016 II. výzvu programu podpory Aplikace (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1 OP PIK).

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 11. března 2016 (13:00) a ukončen dne 30. dubna 2016 (23:59).

V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME.

Jedná se o kolovou výzvu, tj. soutěžní typ, kde budou jednotlivé projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů bude proveden až po zhodnocení všech projektů.

Více informací vč. Výzvy na: https://www.mpo.cz

 

SPOLUPRÁCE — Klastry

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 11. 3. 2016 II. výzvu programu podpory Spolupráce (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 OP PIK).

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 11. března 2016 (13:00) a ukončen dne 30. dubna 2016 (23:59).

V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě Cornet.

Jedná se o kolovou výzvu, tj. soutěžní typ, kde budou jednotlivé projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů bude proveden až po zhodnocení všech projektů.

Více informací vč. výzvy na: https://www.mpo.cz

 

 

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.