OP VVV zveřejňuje druhé avízo, tentokrát na individuální projekty

06.05.2015 15:02

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Avízo o parametrech výzvy pro žadatele k přípravě projektových žádostí do Prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Jedná se o avízo výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v rámci níž mohou být realizovány individuální projekty.

Cílem je pomoci naplnit Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy v jednotlivých krajích a zvýšit kvalitu vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a na rozvoj potenciálu každého žáka. To si vyžádá přípravu, realizaci a vyhodnocení krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) a následně tematická setkávání ředitelů středních a vyšších odborných škol zaměřená na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků.

Alokace výzvy představuje 340 milionů korun. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 17 milionů korun, maximální výše 26 milionů korun. Termín ukončení výzvy je stanoven do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. prosince 2016.

Avízo o parametrech výzvy na individuální projekty najdete na: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/aviza-o-parametrech-vyzvy-drafty-budoucich-vyzev-op-vvv

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.