OP Zaměstnanost - Vyhlášené výzy

23.07.2015 07:43

Záruky pro mladé

Specifickým cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež.

Prioritní osa - 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Specifický cíl - 1.1.2 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 5. 2018

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 4 roky

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023

Výzva ke stažení ZDE.

Zdroj: https://www.esfcr.cz/vyzva-004-opz

 

Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Prioritní osa - 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Specifický cíl - 1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Datum ukončení příjmu žádostí: 31.12.2016

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 60 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022

Výzva ke stažení ZDE.

Zdroj: https://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz

 

Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ

Specifickým cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Prioritní osa - 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Specifický cíl - 1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2018

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 4 roky

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023

Výzva ke stažení ZDE.

Zdroj: https://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz

Průběžné výzvy pro kraje

Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Specifickým cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Prioritní osa - 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl - Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Datum ukončení příjmu žádostí: 13. 12. 2019

Více informací na: https://www.esfcr.cz/vyzva-005-opz

 

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Prioritní osa - 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl - Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Datum ukončení příjmu žádostí: 13. 12. 2019

Více informací na: https://www.esfcr.cz/vyzva-007-opz

 

Průběžné výzvy pro Prahu

Podpora procesů ve službách

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Prioritní osa - 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl - Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Datum ukončení příjmu žádostí: 13. 12. 2019

Více informací na: https://www.esfcr.cz/vyzva-008-opz

 

Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Specifickým cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Prioritní osa - 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl - Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Datum ukončení příjmu žádostí: 13. 12. 2019

Více informací na: https://www.esfcr.cz/file/9124/

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.