OP Zaměstnanost - Výzva Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

01.09.2015 08:54

Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Číslo výzvy: 032

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Investiční priorita: 3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2015

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 2 roky

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden
  • Agentury práce
  • Nestátní neziskové organizace /NNO
  • Kraje a obce a jimi zřizované organizace

Vzdělávací instituce mohou nabývat těchto forem:

  • školy a školská zařízení
  • vysoké školy
  • NNO
  • obchodní korporace
  • OSVČ

 

Další informace vč. výzvy ZDE.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.