Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 odstartoval.

14.08.2015 15:15

Ministerstvo životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dnes zahájilo příjem žádostí o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 až 2020.

Od 14. srpna mohou žadatelé o dotaci podávat plné žádosti o podporu na realizaci projektů v rámci 16-ti výzev vyhlášených v červnu letošního roku. Spuštěné jsou výzvy na projekty v oblasti:

  • ochrany ovzduší,
  • čištění vod a protipovodňová opatření,
  • odpadů a ochrany přírody.

Na žadatele čeká v první vlně přes 12 miliard korun.

1. výzva

Podporované prioritní osy: 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Termín pro příjem žádostí: 13.11.2015

2. výzva

Podporované prioritní osy: 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Termín pro příjem žádostí: 13.11.2015

3. výzva

Podporované prioritní osy: 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Termín pro příjem žádostí: 13.11.2015

4. výzva

Podporované prioritní osy: 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Termín pro příjem žádostí: 13.11.2015

5. výzva

Podporované prioritní osy: 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Termín pro příjem žádostí: 13.11.2015

6. výzva

Podporované prioritní osy: 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Termín pro příjem žádostí: 15.01.2016

7. výzva

Podporované prioritní osy: 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Termín pro příjem žádostí: 13.11.2015

8. výzva

Podporované prioritní osy: 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Termín pro příjem žádostí: 13.11.2015

9. výzva

Podporované prioritní osy: 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Stav: Probíhá příjem žádostí

Termín pro příjem žádostí: 31.12.2016

10. výzva

Podporované prioritní osy: 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Stav: Probíhá příjem žádostí

Termín pro příjem žádostí: 14.10.2015

11. výzva

Podporované prioritní osy: 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Stav: Probíhá příjem žádostí

Termín pro příjem žádostí: 14.10.2015

12. výzva

Podporované prioritní osy: 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Termín pro příjem žádostí: 14.10.2015

13. výzva

Podporované prioritní osy: 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Termín pro příjem žádostí: 31.12.2016

14. výzva

Podporované prioritní osy: 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Termín pro příjem žádostí: 31.12.2016

15. výzva

Podporované prioritní osy: 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Termín pro příjem žádostí: 14.10.2015

16. výzva

Podporované prioritní osy: 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Termín pro příjem žádostí: 30.09.2015

 

Zdroj: https://www.opzp.cz/vyzvy/

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.