Operační program Životní prostředí - Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018

22.07.2015 10:15

Na webových stránkách byl zveřejněn střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 pro Operační program Životní prostředí.

Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 je indikativním plánem pro vyhlášení výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 a slouží k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramu mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat. S ohledem na maximální snahu poskytovat potenciálním žadatelům relevantní informace bude ale usilováno o to, aby případné úpravy byly realizovány pouze v případě, kdy to bude skutečně vynuceno okolnostmi a s co nejmenším dopadem na proces přípravy žádostí na straně potenciálních žadatelů.

Zdroj: https://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/strednedoby-harmonogram-vyzev-do-roku-2018

 Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 

Harmonogram výzev na rok 2015 - verze 2

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.