OPŽP - Aktualizovali pravidla pro registraci kotlů a tepelných čerpadel

08.12.2015 10:02

Nově lze zaregistrovat také výrobky, u kterých posouzení shody, v souladu s příslušnými nařízeními Komise, provedl přímo výrobce.

Informace pro výrobce: Vzhledem k nejasné situaci v aplikaci prováděcích předpisů ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES („Ekodesign“), kdy se v tuto chvíli na úrovni Evropské unie hledá vhodné řešení způsobu nezávislého posuzování shody výrobků s požadavky Ekodesignu, dochází k upřesnění pravidel pro registraci kotlů, tepelných čerpadel a solárních kolektorů do tzv. seznamu výrobků a technologií (SVT).

Nově lze zaregistrovat také výrobky, u kterých posouzení shody, v souladu s příslušnými nařízeními Komise, provedl přímo výrobce.

Související dokumenty:

Zdroj: www.opzp.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.