OPŽP - Povinnost vyplnění modulu CBA v MS 2014+

21.10.2015 14:50

Povinnost vyplnění modulu CBA v MS 2014+

 Vzhledem k vzrůstajícímu počtu dotazů ze strany žadatelů ohledně povinnosti vyplňování modulu CBA v IS KP14+ informujeme, za jakých okolností tato povinnost nastává.

Zaškrtnutí pole „CBA“ při vyplňování žádosti v IS KP14+ na záložce „Projekt“ a následné vyplnění modulu CBA platí pro všechny projekty vytvářející příjmy dle čl. 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 a pro všechny ostatní projekty od minimálního finančního objemu celkových výdajů projektu ve výši 5 mil. Kč (tzn. včetně DPH). Pokud bude u projektu vytvářejícího příjmy dle čl. 61 Nařízení 1303/2013 zvolena metoda výpočtu podpory pomocí paušální sazby (platí pro PO1 a PO3), je zaškrtnutí pole CBA a vyplnění modulu CBA povinné bez definování finančního objemu projektu; všechny tyto projekty budou definovány jako „Projekt vytváří příjmy dle čl. 61“. Na fázované projekty a tzv. Velké projekty (tj. nad 50 mil. EUR celkových způsobilých výdajů) se povinnost zaškrtnutí pole a vyplnění modulu nevztahuje.

Při vyplňování modulu CBA je žádoucí využít Uživatelskou příručku pro zpracování CBA OPŽP 2014-2020, užitečné informace o rozsahu vyplnění modulu jsou uvedeny především v přílohách 1-3.

Zdroj: www.opzp.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.