OPŽP - Preventivní protipovodňová opatření

04.05.2016 08:56

K čemu je dotace určena?

  • Podpora prevence v oblasti protipovodňové ochrany prostřednictvím:
  1. analýz odtokových poměrů a zpracování návrhů protipovodňových opatření
  2. budování, rozšíření či zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní i lokální úrovni

Příklad podporovaných aktivit:

  • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a území ohrožených povodněmi
  • zbudování systému předpovědní služby včetně měřících stanic

Oprávnění žadatelé:

  • kraje, obce a města, svazky obcí na území celé ČR

Výše dotace:

  • až 85% z uznatelných nákladů

Ukončení příjmu žádostí:

  • 31. 5. 2016
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.