OPŽP - Prodloužení příjmu žádostí v rámci 8. výzvy

18.11.2015 11:09

Prodloužení příjmu žádostí v rámci 8. výzvy

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín pro příjem žádostí v rámci 8. výzvy, která je zaměřena na specifický cíl 2.2 „Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek", a to do 16. prosince 2015.

Prodloužení termínu příjmu žádostí vzešlo z požadavků vznesených na osvětových seminářích pořádaných ke specifickému cíli 2.2, které proběhly v říjnu 2015. V rámci seminářů se objevila řada žadatelů, kteří požadovali delší čas na přípravu projektů/žádostí do 8. výzvy.

Alokace na 8. výzvu pokrývá naprostou většinu finančních prostředků specifického cíle 2.2 na celé programovací období. Z důvodu zajištění účelného nakládání s evropskými prostředky je důležité dát dostatečný prostor všem potenciálním příjemcům podpory. Posunutí termínu příjmu žádostí u výzvy zvýší počet přijatých žádostí, tím dojde k větší soutěži a následně k výběru těch nejlepších možných projektů.

Zdroj:www.opzp.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.