OPŽP - Vypořádání připomínek k hodnoticím kritériím k projektům vodohospodářské infrastruktury

21.10.2015 15:42

Vypořádání připomínek k hodnoticím kritériím k projektům vodohospodářské infrastruktury

V návaznosti na vyhlášení prvních soutěžních výzev na podporu projektů vodohospodářské infrastruktury zveřejňujeme vypořádání připomínek vznesených k hodnoticím kritériím Prioritní osy 1, specifických cílů 1.1 a 1.2.

Hodnoticí kritéria k těmto specifickým cílům byla zveřejněna 14. července 2015 a otevřena k uplatnění připomínek do 7. srpna 2015. Kromě toho byly vzneseny připomínky zástupců Svazu měst a obcí ČR, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a Svazu vodního hospodářství ČR při jednání u kulatého stolu na Ministerstvu životního prostředí a dále v rámci připomínkového řízení na jednání Monitorovacího výboru OPŽP. Všechny zaslané podněty a náměty byly posouzeny, vyhodnoceny a případně zapracovány do metodiky hodnocení.

Připomínkový list k hodnoticím kritériím PO 1, SC 1.1 a 1.2

Zdroj: www.opzp.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.