OPŽP - XLIX. výzva - prioritní osa 6, výzva pro žadatele správy národních parků

27.06.2013 14:20

Žádosti jsou přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013Dokumenty k XLIX. výzvě.

XLIX. výzva PO 6 pro žadatele národní parky má stanovenu pevnou alokaci ve výši 300 mil. Kč. Předložené projekty, které překročí zbývající alokaci v rámci dané PO, budou zařazeny do zásobníků (viz aktualita „Program OPŽP pracuje i se zásobníkem projektů"), ze kterých budou postupně vyjímány k další administraci na základě uvolnění finančních prostředků (vlivem úspor ze zadávacích řízení, odstoupení od realizace schválených akcí, či vlivem jiných úspor). Další výzvy budou vyhlášeny v souladu s Plánem výzev. 

V rámci této výzvy není žadatel povinen k žádosti předkládat:

  • Rozhodnutí o povolení ke kácení a Souhlas orgánů památkové ochrany. Tyto doklady budou předloženy nejpozději společně s dalšími podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dle přílohy č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2012).

Upřesnění podkladů, které je žadatel povinen předložit k žádosti o podporu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP, je uvedeno v textu výzvy, věnujte proto výzvě náležitou pozornost.

Příjem a hodnocení žádostí v XLIX. výzvě bude probíhat po skupinách - první skupina bude tvořena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá skupina žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a třetí skupina žádostmi podanými od 21. 10. do 29. 11. 2013.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.