Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje má za sebou úspěšný rok

24.05.2016 09:02

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje má za sebou rok vyplněný aktivitami vedoucími k posílení trhu práce v Ústeckém kraji. Podařilo se vytvořit stovky nových pracovních míst a připravit projektové záměry, které pomůžou zaměstnavatelům i uchazečům o práci v příštím období.

V loňském roce byly úspěšně dokončeny tři projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti v Ústeckém kraji podporovaných Evropským sociálním fondem z výzev D8 a E1, které vznikly z iniciativy Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. První projekt byl zaměřen na mladé lidi a zkráceně se jmenoval „Společně to dokážeme“. Výsledkem projektu bylo mimo jiné 137 nových pracovních míst pro mladé lidi do 30 let. Druhý projekt „Handicap nám nevadí“ pracoval se skupinou lidí s handicapem na trhu práce, například se zdravotním omezením, s handicapem věku, péče o závislou osobu a podobně. V tomto projektu vzniklo 57 nových pracovních míst. Třetí projekt s názvem „Podpora“ pomohl dlouhodobě nezaměstnaným. Výsledkem projektu bylo 47 nových pracovních míst.

V loňském roce dále Pakt zaměstnanosti připravil a zpracoval dva projekty v rámci programu „Iniciativa pro mladé“ zacílené na mladé lidi od patnácti do devětadvaceti let, které byly v dubnu letošního roku schváleny. První projekt zkráceně nazvaný „Transfer“ je určen pro všechny regiony kraje kromě Děčínska. Druhý projekt je pak cílen výhradně na Děčínsko a zkráceně se nazývá „Cesta“. Poprvé bude realizátor projektu pracovat výhradně se skupinou mladých lidí, kteří nejsou v evidenci Úřadu práce ČR. Novou šanci na získání práce dostanou mladí lidé, kteří nedokončili vzdělání, nemají žádnou praxi, trpí nízkou motivací a nemají žádné pracovní návyky. Jedná se o lidi, kteří byli z evidence Úřadu práce ČR sankčně vyřazeni, nebo nikdy neprojevili zájem se do evidence uchazečů zařadit. Předpokládá se u nich široké spektrum závislostí. Vzhledem k velmi obtížnému vyhledávání a kontaktování těchto lidí bude Ústecký kraj spolupracovat s partnery projekty z řad neziskových organizací, jako je Člověk v tísni nebo K-centrum. V rámci obou projektů budou zřízena poradenská centra, fungovat bude individuální poradenství a koučink. Účastníci projektu získají cílené odborné vzdělání v rámci rekvalifikací podle jejich zájmu a požadavků zaměstnavatelů. Dotované pracovní místo získá 180 mladých lidí z projektu „Transfer“ a 53 lidí z projektu „Cesta“.

Aktivně Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje spolupracuje s MPSV na projektu „Kompas - observatoř trhu práce“. Cílem observatoře trhu práce je sladit potřeby zaměstnavatelů s kapacitou volných pracovních sil. Zejména s ohledem na rozdílné regionální potřeby jednotlivých krajů.  Národní observatoř trhu práce bude zajišťovat ministerstvo práce a sociálních věcí. Regionální observatoře pak krajské platformy, především pakty zaměstnanosti. Projekt „Kompas - observatoře trhu práce“ byl hlavním tématem setkání zástupců všech krajů a především teritoriálních paktů zaměstnanosti v Pardubicích, kterého se Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje aktivně zúčastnil.

Dále se Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje zapojil do činnosti Regionální stálé konference Ústeckého kraje, kde vede dvě pracovní skupiny. Podílí se také na činnosti pracovních skupin MPSV k cílení nových výzev na podporu zaměstnanosti do Ústeckého kraje, kraje Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Pakt zaměstnanosti dále aktivně pracuje na tvorbě restrukturalizační analýzy i návrhových opatření pro tři nejpostiženějších krajů – Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj a kraj Karlovarský.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.