Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

06.11.2015 07:13

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT):

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 –Podpora obnovy místních komunikací

Rozhodnutím ministryně č. 132/2015 ze dne 30. října 2015 byly schváleny Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 a byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotace. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 3. 11. 2015 na adrese: https://www3.mmr.cz/zad.

Termín ukončení příjmu žádostí je 15.01.2016.

Zásady podprogramu [PDF, 418.39KB]
Příloha č. 1 - Prohlášení [MS Word, 48.43KB]
​Příloha č. 2 - Vyúčtování ZVA [MS Excel, 41.27KB]
Příloha č. 3 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 52.33KB]
Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 36.21KB]

Výzva k předkládání žádostí [PDF, 155.12KB]

Zdroj: www.mmr.cz
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.