Podpora obnovy venkova 2018

03.01.2018 11:00

Program obnovy venkova 2018 -  předkládání projektů 19. 1. – 22. 2. 2018

  1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
  2. Chodníky a místní komunikace
  3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
  4. Podpora územně plánovací činnosti obcí
  5. Soutěž Vesnice roku 2018

Minimální výše dotace

20 000,-Kč 

Maximální výše dotace

Oblast podpory 1                                                       250 000,- Kč

Oblast podpory 2                                                       350 000,- Kč

Oblast podpory 3                                                         50 000,- Kč

Oblast podpory 4                                                         50 000,- Kč

Oblast podpory 5            Zlatá stuha                        300 000,-Kč

                                   Další stuha                        125 000,-Kč

                                   Diplom                                 50 000,-Kč

                                               

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.