Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) - aktuální dokumenty k dispozici

29.03.2016 08:30

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) je realizován Úřadem práce České republiky (dále jen ÚP ČR) na základě Výzvy č. 021 z Operačního programu Zaměstnanost.

Oprávněnými žadateli jsou:
a) zaměstnavatelé - podnikatelské subjekty:

  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • OSVČ se zaměstnanci;
  • státní podniky;
  • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

b) OSVČ - fyzické osoby bez zaměstnanců - žadatelem může být také OSVČ, která nemá vlastní zaměstnance, školení zajišťuje pro sebe a je současně
potenciálním zaměstnavatelem. V případě této cílové skupiny je možné hradit pouze náklady na vzdělávání, není možné hradit mzdové náklady,
c) nestátní neziskové organizace.

Podpora coby příspěvek z projektu se může týkat těchto cílových skupin:
a) OSVČ - fyzické osoby bez zaměstnanců -
cílovou skupinou mohou být také
OSVČ, které nemají vlastní zaměstnance, školení zajišťují pro sebe a jsou
možnými potencionálními zaměstnavateli. V případě této cílové skupiny je
možné hradit pouze náklady na vzdělávání, není možné hradit mzdové
náklady;
b) zaměstnanci - osoby, které jsou v pracovně právním nebo obdobném vztahu
k organizaci s výjimkou zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ;
c) potenciální zaměstnanci – jedná se o fyzické osoby, o kterých uvedení
zaměstnavatelé předpokládají, že se v rámci projektu stanou jejich
zaměstnanci

POVEZ II umožní vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na:
1. externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných), přičemž vzdělávání může být obecné,
v odůvodněných případech i specifické1. V obou případech se musí jednat o vzdělávání v odborných kurzech2;
2. mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání;
3. mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na
jinou práci). Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoníku práce) je účast zaměstnance na
školení považována za výkon práce dle § 230.

Příspěvky budou poskytovány maximálně na dobu 18 měsíců.

Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory v režimu podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“.

Příjemce příspěvku může čerpat maximálně částku 6 000 000 Kč ročně, resp.500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity).

Příjem žádostí zahájen dne 31. 3. 2016.

 

Dokumenty ke stažení:

POVEZ II - Manuál pro zájemce v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 541 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
POVEZ II - Příloha č. 1 Manuálu v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 109 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
POVEZ II - Příloha č. 2 Manuálu v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 108 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
POVEZ II - Příloha č. 3 Manuálu v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 100 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Žádost o příspěvek v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 241 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Průzkum trhu vzor v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 77 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Prohlášení zaměstnavatele o zbavení mlčenlivosti v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 80 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Seznámení se zařazením do projektu v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 95 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
ČP o příspěvcích v rámci projektu POVEZ II v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 82 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
ČP žadatele o podporu de minimis v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 127 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč

ČP žadatele o blokovou výjimku v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 86 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.