Posun příjmu plných žádostí v OP PIK

30.09.2015 11:18

S ohledem na nevyhovující technickou funkčnost monitorovacího systému MS2014+ došlo k posunu zahájení příjmu plných žádostí o podporu u následujících výzev pro programy podpory OP PIK: Inovace, Potenciál, Aplikace, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby a Partnerství znalostního transferu, a to na 1. 12. 2015U těchto výzev se zároveň prodlužuje příjem plných žádostí o dva měsíce, aby byla zachována předem deklarovaná lhůta příjmu plných žádostí.

Lhůta na způsobilost výdajů běží již od data podání předběžné žádosti, v tomto k žádné změně nedochází.

Zdroj: www.czechinvest.org

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.