Povodňová ochrana intravilánu

04.05.2016 08:48

K čemu je dotace určena?

  • Podpora zajištění povodňové ochrany intravilánu měst a obcí prostřednictvím:
  1. zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků
  2. hospodaření se srážkovými vodami
  3. obnovy či výstavby vodních děl sloužících protipovodňové ochraně

Příklad podporovaných aktivit:

  • vybudování podzemní retenční nádrže pro akumulaci vod při zvýšených srážkách
  • výstavba suchých nádrží - poldrů

Oprávnění žadatelé:

  • kraje, obce a města, svazky obcí na území celé ČR

Výše dotace:

  • až 85% z uznatelných nákladů

Ukončení příjmu žádostí:

  • 31. 5. 2016
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.