Program česko-rakouské přeshraniční spolupráce již také patří mezi schválené

25.06.2015 07:59

Poslední z přeshraničních programů pro programové období 2014-2020 realizovaných mezi Českou republikou a sousedními státy byl Evropskou komisí schválen. Jedná se o program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Program stejně jako v  období 2007-2013 bude podporovat široké spektrum projektů, jejichž společným znakem je jejich přeshraniční dopad na společné území. Podporovány budou projekty v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací (12,5 mil. EUR), ochrany životního prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví (45,4 mil. EUR), rozvoje vzdělávání a kvalifikace pro využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním území (13,7 mil. EUR) a projekty podporující spolupráci institucí a rozvoj komunit v příhraničním území (20,4 mil. EUR).  Celkem je na podporu projektů připraveno 97 mil. EUR prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.

Programové území je na české straně vymezeno územím kraje Jihočeského, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Na rakouské straně je tvoří okresy Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.

Více informací na: https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Program-cesko-rakouske-preshranicni-spoluprace-jiz-take-patri-mezi-sch

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.