„Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016“

06.01.2016 07:57

„Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016“

Cílem programu je finanční podpora stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se například o drobnou sakrální architekturu, Boží muka, křížky, výklenkové kaple, zastavení, samostatně stojící sochy a sousoší, památky místního významu.

Předmětem podpory nejsou interiérové úpravy, jelikož nesplňují poslání dotvářet kulturní krajinu Ústeckého kraje.

Lhůta pro podání žádostí o dotaci: 15. ledna 2016 – 1. února 2016

 

Výše dotace:

Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.

Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Spoluúčast příjemce činí nejméně 30% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci:

Žadatel musí být vlastníkem drobné architektury, nacházející se na území Ústeckého kraje, na jejíž záchranu či obnovu je dotace žádána.

 

Žadatelem o dotaci může být pouze:

a) obec v územním obvodu Ústeckého kraje,

b) právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou

právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je

přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník a má

stabilně a dostatečně zajištěno financování vlastní spoluúčasti.

 

Více informacá na: www.kr-ustecky.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.