Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

06.01.2016 07:35

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

Lhůta pro podání žádosti: od 15.1.2016 – 29.1.2016

 

Předmět podpory

Podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní festivaly, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.).

 

 Účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu poskytnuty

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny především k podpoře pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod.

 

Výše dotace:

Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.

Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových nákladů projektu.

 

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci

Příjemcem účelových finančních prostředků může být obec v kraji či subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a který splňuje následující kritéria vhodnosti:

a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,

b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,

c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

Více informací na: www.kr-ustecky.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.