Program rozvoje venkova MZE - 2. kolo příjmu žádostí

01.03.2016 09:10

Zemědělské a lesní dotace - jaro 2016

2. kolo dotačních výzev z Programu rozvoje venkova - příjem žádostí od 3.5. do 16.5.2016.

v tuto chvíli jsou již k dispozici Pravidla pro žadatele - https://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni

Podporované operace v 2. kole

1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020 pro 2. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Hlavní změny podmínek Pravidel spuštěných ve 2. kole příjmu žádostí ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.