Proplácení ROP Severozápad se blíží ke svému konci

24.05.2016 09:39

Členové Výboru Regionální rady (VRR) na svém zasedání v Chomutově dne 16. 5. 2016 vzali na vědomí aktuální stav proplacených prostředků z ROP Severozápad (území zahrnující Karlovarský a Ústecký kraj). Výše proplacené dotace přesáhla 19 miliard korun. Za tímto číslem se skrývá 534 úspěšně ukončených projektů.

Úřad Regionální rady již finalizuje administraci proplácení posledních dotací především u projektů, které byly realizované ke konci roku 2015. Prostředky musí být příjemcům dotací proplaceny nejpozději do poloviny měsíce června 2016. Podle vývoje aktuálně běžících veřejnosprávních kontrol stihne ROP Severozápad prostředky určené k proplacení poslat našim příjemcům ještě dříve než je nejzazší termín.

Hlasováním neprošla žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice. Obec Strupčice proplatila fakturu za stavební práce s dvoudenním zpožděním. Dle pravidel ROP Severozápad byl nejzazším termínem pro úhradu faktur právě den ukončení fyzické realizace projektu a tento termín byl stanoven předem ve smlouvě o poskytnutí dotace. VRR dále schválil změny rozpočtu Regionální rady nebo proplacení Žádosti o platbu u projektu Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.