První kolo výzev Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

23.09.2015 12:06

První kolo výzev Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

operace

alokace

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

3,28 mld. Kč

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

973 mil. Kč

4.3.2 Lesnická infrastruktura

345 mil. Kč

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

190 mil. Kč

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

603 mil. Kč

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV 2014 – 2020 pro první kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - PRV ČR na období 2014 - 2020 a příslušné opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 - 2020.

Zdroj: www.eagri.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.