Revoluce ve výuce cizích jazyků na českých základních školách

26.06.2015 07:55

Z projektu Škola bez hranic vznikla pod vedením metodiků jazykové školy Channel Crossings celá řada výukových produktů, z nichž některé v České republice dosud neexistují. K nim patří především učební řada s názvem „Labyrinth“ pro výuku metodou CLIL. Jedná se o vůbec první ucelený soubor učebnic a doprovodných materiálů CLIL v České republice, který odráží RVP i školní vzdělávací plány škol.

Unikátní řada výukových materiálů kombinuje výuku cizího jazyka a odborného předmětu a je určena pro žáky na 2. stupni základních škol. Dosud byla v ČR vytvořena pouze metodická podpora a jednotlivé dílčí aktivity pro výuku různých předmětů v cizích jazycích. V rámci projektu ŠKOLA BEZ HRANIC (www.openschool.cz) bylo vytvořeno 15 učebních sad, které umožňují komplexní zavedení metody CLIL do výuky na základních školách a systematickou podporu jak pro učitele, tak i žáky.

Každá sada ,,Labyrinth‘‘ se skládá z učebnice, pracovního sešitu, učitelské příručky, poslechového CD, deskové hry a 15 interaktivních online didaktických her. Labyrinth zahrnuje kombinace anglického a německého jazyka s pěti předměty (matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis a občanská výchova).

Ukázka učebnic pro výuku dílčích kombinací předmětů a cizího jazyka jsou k dispozici zde: https://openschool.cz/ucebnice-clil/

Veškeré informace k projektu naleznete na www.openschool.cz.

Více informací na: https://www.op-vk.cz/redakce/index.php?clanek=235963&lanG=cs&xuser=&slozka=9

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.