Rozhodnutí ERÚ existenčně ohrožuje zemědělce i malé obce

25.11.2015 08:13

Energetický regulační úřad nevypsáním cenového rozhodnutí pro většinu podporovaných zdrojů energie významně ohrožuje české zemědělce i malé obce.

Rozhodnutí ERÚ existenčně ohrožuje zemědělce i malé obce

Energetický regulační úřad nevypsáním cenového rozhodnutí pro většinu podporovaných zdrojů energie významně ohrožuje české zemědělce i malé obce. Nejde totiž pouze o zastavení podpory solárníkům, jak bývá účelově interpretováno. Ve skutečnosti více než třetina zastavených prostředků míří také na podporu zemědělců a výroby energie z bioplynových stanic a dalších zdrojů.

Pokud by nedošlo ke změně bezprecedentního rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, bude příští rok kritický pro řadu malých obcí, které se v minulých letech rozhodly vybudovat výrobu energie z bioplynové stanice či jiný energetický zdroj pro místní využití. Na své projekty si navíc mnohdy vzaly úvěry, jejichž splácení je rozhodnutím ERÚ pod vedení předsedkyně Vitáskové významně ohroženo.

Obdobně bude za neochotu předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové postupovat stejně jako v minulých letech poškozena celá řada zemědělců zabývající se pěstováním biomasy. A to i přes fakt, že energetický zákon jasně ERÚ ukládá chovat se předvídatelně a tedy v souladu se svými předchozími rozhodnutími.

"Rozhodnutí ERÚ není zdrcující pouze pro fotovoltaický průmysl, jak se mnozí snaží veřejnost přesvědčit účelovými vyjádřeními o solárních baronech. Ve skutečnosti velká část prostředků míří na podporu zemědělců či výstavby výrobny energie z bioplynových stanic. Řada těchto projektů je financována úvěry, což se týká i třeba mnoha malých obcí, které by se mohly dostat do situace, že je nebudou schopny splácet," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

ERÚ má přitom možnost vypsat podporu pro již existující zdroje stejně jako v předcházejících letech, neboť nedošlo ke změně právního stavu. Komise je o vyplácené podpoře již dlouhodobě informována a podle posledních informací by měla být notifikace dokončena nejpozději do jara 2016.

Že se podpora netýká pouze fotovoltaických elektráren, dokládá například fakt, že v roce 2014 bylo vyplaceno na podporu biomasy, bioplynu a dalších plynů cca 10 mld. korun.

  
Zdroj:www.mpo.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.