Rozvoj – Výzva III – IV. Prodloužení

17.08.2015 14:16

Dnem 17. srpna 2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu znovu vyhlásilo třetí, po čtvrté prodlouženou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ s alokací 2 mld. Kč.

Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 17. srpna 2015 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2015 ve 12:00 hod., nedojde-li k jeho předčasnému ukončení na základě dosažení stanovené výše 2,4 mld. Kč v požadovaných podporách.

Upozornění: Výzva je vyhlášena podmínečně. Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána v závislosti na uvolňování finančních prostředků nedočerpaných z programů OPPI pouze na projekty s ukončeným VŘ včetně podepsané kupní smlouvy a za předpokladu, že realizace projektu a poslední platba zaúčtovaná bankou proběhne do 31.12.2015.


Příjemci podpory:

Podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici MSP

Způsobilými výdaji jsou:

  • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně software zajišťujícího jejich funkčnost.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení

 

Výše podpory:

Dotace je poskytována v rozmezí 1 - 30 mil. Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky.

 

Výzva ke stžení ZDE.

ZDROJ: https://www.czechinvest.org/rozvoj-vyzva-iii-iv-prodlouzeni

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.