Seminář Základy pracovního práva a Novela stavebního zákona

11.07.2019 10:52

Na září a říjen 2019 jsme pro Vás připravili 2 semináře.

Základy pracovního práva 19.9.2019 od 9:00 v prostorách OHK Chomutov.

Obsah semináře:

• Změny v pracovně-právní legislativě v roce 2019
• Pracovní doba, základní pojmy, zásady i vazba na odměňování
- rozvržení, přesčas, svátek, přestávky, odpočinky …
• Překážky v práci na straně zaměstnance, zaměstnavatele
• Dovolená
- nárok, určení, čerpání, krácení
• Zánik pracovního poměru
- dohoda, výpověď, okamžité zrušení
• Ostatní – pracovně - lékařské služby, lhůty, doby, doručování

Pozvánka ZDE

Novela stavebního zákona 9.10.2019 od 9:00 v prostorách OHK Chomutov.

Obsah semináře:

• Legislativní rámec
• Problematika závazných stanovisek - § 4 stavebního zákona a § 149 správního řádu, § 96b stavebního zákona, přechodná ustanovení novely
• Stavební úřady
• Územní rozhodnutí a řízení
• Společné územní a stavební řízení
• Územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí
• Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI
• Změna stavby před dokončením
• Kolaudace
• Změna v účelu užívání

Pozvánka ZDE

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.