SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 1. a 2. VÝZVU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014 -2020

13.10.2015 10:22

Dne 13. října 2015 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí (období 2014 - 2020).

Příjem žádostí 1. a 2. Výzvy příjmu žádostí probíhá od 21. října 2015 od 9hodin do 3.listopadu 2015 do 13 hodin.

V rámci první výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.1. Inovace - opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zavádění nových nebo zdokonalených produktů nebo procesů.

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury – opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – opatření je zaměřeno na vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení.

5.3. Investice do zpracování produktů – opatření je zaměřena na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Příjemci dotace u první výzvy mohou být fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

 

V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby - opatření je zaměřeno na vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře.

Příjemci dotace jsou podniky akvakultury, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů. Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být také poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů.

Více informací na: www.szif.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.