Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašuje 2. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "CYKLOSTEZKY 2015"

07.04.2015 12:43

Finanční příspěvek lze poskytnout na výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Z rozpočtu SFDI lze pro rok 2015 poskytnout příspěvek max. 85%.

Žadatelé:

  • obec jako vlastník cyklostezky,
  • její organizační složka (městský obvod, městská či místní část)
  • příspěvková organizace zřízená obcí vykonávající správu majetku ve vlastnictví obce
  • svazek obcí

Žádosti lze předkládat do 1.6.2015.

Více informací na stránkách SFDI nebo přímo v pravidlech pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015 a 2016.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.